OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ W AWF POZNAŃ

 

W dniu 23 marca 2021 roku odbyła sią zakończona sukcesem obrona pracy doktorskiej w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej mgr Moniki Kolendowicz, przygotowana pod kierunkiem prof. AWF dr hab. Jana Konarskiego. Promotorem pomocniczym w przewodzie był dr Damian Jerszyński, z którym doktorantka współpracowała w zakresie swojego tematu badawczego dotyczącego "Zmienności siły ciągu pływaków na wstępnym etapie szkolenia". Serdecznie gratulujemy