Ratownictwo


 Zakład realizuje zadania z zakresu ratownictwa wodnego na podstawie umowy porozumienia z WOPR Województwa Wielkopolskiego

 


W sprawie kursów ratowniczych na stopień Ratownika Wodnego (MSW), informacji udziela Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia AWF Poznań link