Dydaktyka


Wzór wniosku o przepisanie oceny (Uwaga! Wniosek musi zostać złożony na początku semestru, z którego ocena ma być przepisanapobierz

Wykaz piśmiennictwa polecanego studentom i osobom przygotowującym prace dyplomowe pobierz

Wzór konspektu, osnowy oraz hospitacji leckcji pływania pobierz  

Przepisy pływania, rekordy link


Licencje instruktorskie oraz trenerskie Polskiego Związku Pływackiego link

Wykaz realizowanych przedmiotów 


Kierunek: Wychowanie Fizyczne
Studia 1º 1 rok, 1 i 2 sem. - Teoria i metodyka pływania 
Studia 1° 1 rok, 2 sem. - Aqua fitness - do wyboru 
Studia 1°  2 rok, 3 sem. - Ratownictwo wodne - do wyboru
Studia 1° 2 rok, 4 sem. - Pływanie synchroniczne - do wyboru
Studia 1º 2 rok, 3,4,5 i 6 sem. - Specjalizacja instruktora sportu pływanie - do wyboru
Studia 2º 1 rok, 1 sem. - Formy aktywności w wodzie
Studia 2º 1 rok, 2 sem. - Elementy integracji sensorycznej w środowisku wodnym do wyboru
Studia 2º 2 rok, 3 sem. - Pływanie synchroniczne - do wyboru
Studia 2º 2 rok, 4 sem. - Metodyka nauczania pływania podstawowego do wyboru
Obóz letni w Chycinie - Pływanie na wodach otwartych i ratownictwo wodne

Kierunek: Fizjoterapia (studia jednolite magisterskie)
1 rok, 2 sem. - Wychowanie fizyczne: Pływanie 
2 rok, 3 sem. - Trening zdrowotny osób niepełnosprawnych w wodzie - do wyboru
2 rok, 3 sem. - Pływanie korekcyjne - do wyboru
4 rok, 7 sem. - Trening sportowy osób niepełnosprawnych w wodzie - do wyboru
4 rok, 8 sem. - Terapia wodna Halliwick i Watsu do wyboru 
4 rok, 8 sem. - Elementy integracji sensorycznej w środowisku wodnym do wyboru 
Obóz letni w Chycinie - Pływanie na wodach otwartych i ratownictwo wodne do wyboru  

Kierunek: Sport
Studia 1º 1 rok, 1 i 2 sem. - Teoria i Metodyka Pływania
Studia 1º 1,2,3 rok - Teoria i metodyka wybranej dyscypliny sportu pływanie (Specjalizacja trenerska) -
do wyboru
Studia 2º 1 rok - Metodyka przygotowania motorycznego w sportach indywidualnych
Studia 2º 1 rok - Pływanie -
do wyboru
Studia 2º 1 rok - Sport pływacki
Obóz letni w Chycinie - Pływanie na wodach otwartych i ratownictwo wodne

Kierunek: Taniec w kulturze fizycznej  
Studia 1º 1 rok, 2 sem. - Pływanie do wyboru

Kierunek: Dietetyka
Studia 1º 1 rok, 1 sem. - Pływanie

Kierunek: Turystyki i Rekreacji
Studia 1º 1 rok, 1 i 2 sem. - Pływanie
Studia 1º 1 rok, 1 i 2 sem. - Wychowanie fizyczne - Pływanie (Animacja 50+)
Studia 1º 1,2 rok - Formy aktywności ruchowej w wodzie - do wyboru
Studia 2º 1 rok - Zajęcia rekreacyjno - animacyjne - do wyboru
Obóz letni w Chycinie - Pływanie i ratownictwo wodne