Okres letni
Drodzy Studenci, w związku z trwającymi obozami letnimi oraz egzaminami dyplomowymi dyżury pracowników zostają wstrzymane.
Kontakt jedynie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nowe godziny dyżurów zostaną ustalone wraz z początkiem roku akademickiego 2019/2020.