WYNIKI 2 TERMINU TiM Pływania

Trzeci termin odbędzie się w najbliższym tygodniu. Prosimy o śledzenie planów zajęć.

WF
35335 – 4.0
35473 – 3.5
35369 – 2.0
36026 – 2.0
35475 – 2.0
33697 – 3.0

 
SPORT
35449 – 3.5
35399 – 3.0
33426 – 3.0
35384 – 4.5
35422 – 4.0
35626 – 3.0
35363 – 3.0
35504 – 5.0
35371 – 3.0
35453 – 3.0
35341 – 3.5
35334 – 2.0