3 termin wyniki


Wyniki 3 terminu egzaminu z Teorii i Metodyki Pływania dla 1° 2 rok SPORT pobierz

Termin dodatkowy dla osób ze zwolnieniami oraz IOS, IPS odbędzie się  7 marca 2018 roku (środa) w godz. 11-13 podczas dyżuru Kierownika Zakładu pok. 212 (Pływalnia).