Obrona Pracy Doktorskiej

Sukcesem zakończyła się obrona pracy doktorskiej w obszarze nauk o zdrowiu mgr Julii Jajor, przygotowana pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Rostkowskiej, na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Promotorem pomocniczym w przewodzie była dr Katarzyna Antosiak-Cyrak pracownik Zakładu Pływania i Ratownictwa Wodnego, z którą doktornarka współpracowała w zakresie swojego tematu badawczego dotyczącego "Koordynacji ruchowej u kobiet z zespołem Turnera. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.