Wyniki kolokwium PKK


Informujemy, że wszystkie osoby (2˚, 2 rok kier. WF), które zdawały kolokwium końcowe w ramach przedmiotu Pływanie korekcyjno-kompensacyjne w dniu 29 listopada 2017 uzyskały ocenę pozytywną.