Kontakt z pracownikami


Uwaga! Kontakt z wykładowcami jedynie za pośrednictwem poczty elektronicznej (zakładka pracownicy zakładu). Nowe dyżury zostaną ustalone wraz z początkiem roku akademickiego.