Wyniki egzaminów WF i Sport


Wyniki 1 terminu egzaminu z Teorii i Metodyki Pływania dla:

- 1° 1 rok SPORT, grupa 1
pobierz, grupa 2 pobierz

- 1° 1 rok WF, grupa 1 pobierz, grupa 2 pobierz

Drugie i trzecie terminy egzaminu odbędą się w trakcie sesji poprawkowej we wrześniu. Prosimy o śledzenie planów zajęć.