Wyniki 2 terminu egzaminu WF


Wyniki II terminu dostępne są w sekretariacie zakładu od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-14 lub pod numerem telefonu 61 835 54 26.

III (ostatni) termin egzaminu z Teorii i metodyki pływania na 1 roku 1 st. WF odbędzie się we wtorek 26 września 2017 r. o godz. 8.45, sala 219 - Pływalnia.