DZIĘKUJEMY


Jubileuszowa edycja gali Eugeniusze za nami. Wczoraj studenci już po raz dziesiąty wręczyli nagrody swoim wykładowcom w pięciu kategoriach: Złote serce, Złoty mówca, Postach, Złoty styl oraz Złoty Zakład. Po raz pierwszy przyznano także nagrodę specjalną – Złotego Eugeniusza za całokształt pracy w ciągu ostatniej dekady.

Nagrody otrzymali:
• w kategorii ZŁOTY ZAKŁAD
Zakład Pływania i Ratownictwa Wodnego
Zakład Metodyki Rekreacji 

• w kategorii ZŁOTE SERCE – wykładowcy pogodnie nastawieni do studentów, pomocni i godni zaufania, którzy potrafią powiedzieć najgorszą prawdę po to, żeby pomóc, a nie skrytykować:

dr hab. Krystyna Cieślik, prof. AWF (Zakład Anatomii)
dr Jowita Górka (Zakład Organizacji i Zarządzania Turystyką) 

• w kategorii ZŁOTY MÓWCA – optymiści, u których uśmiech nie znika z twarzy kiedy realizują się w tym, co robią:

dr Tomasz Podgórski (Zakład Biochemii)
dr Robert Florkowski (Zakład Metodyki Rekreacji)

• w kategorii POSTRACH – wykładowcy konsekwentnie realizujący założony plan, niecierpiący zwłoki okazywanej spóźnianiem się na zajęcia czy brakiem przygotowania:

dr Piotr Bartkowiak (Zakład Anatomii)
dr hab. Beata Pluta, prof. AWF (Zakład Metodyki Rekreacji)

• w kategorii ZŁOTY STYL – wykładowcy zawsze ubrani z klasą, którzy nie przejdą po korytarzu niezauważeni: 
prof. dr hab. n. med. Jerzy Smorawiński (Zakład Medycyny Sportu i Traumatologii)
mgr Elżbieta Pawłowska (Zakład Ekonomiki Turystyki i Marketingu)


• w kategorii ZŁOTY EUGENIUSZ 
mgr Elżbieta Pawłowska (Zakład Ekonomiki Turystyki i Marketingu)
dr hab. Marek Sokołowski (Zakład Sportów i Edukacji Obronnej)
mgr Maciej Jurasz (Zakład Medycyny Sportu i Traumatologii)

Gratulujemy!

Źródło: www.awf.poznan.pl