Ostateczny termin egzaminu dla kierunku Sport 2 rok


Ostatni 3 termin egzaminu z Teorii i Metodyki Pływania dla 1° 2 rok SPORT odbędzie się 15 marca 2017 roku (środa) o godz. 8.30 w sali dydaktycznej zakładu nr 219 (Pływalnia).

Wpisów dokonuje Kierownik Zakładu w Środy w godzinach 9.00-10.30. Prosimy o dostarczenie indeksów.

Wpisów z ćwiczeń dokonuje mgr Katarzyna Sobczak w godzinach dyżuru.