WYNIKI EGZAMINU TiMP SPORT 1˚ 2 rok


Wyniki egzaminu z Teorii i Metodyki Pływania dla 1° 2 rok SPORT pobierz

Drugi termin egzaminu odbędzie się 8 marca 2017 roku (środa) o godz. 9.30 w sali dydaktycznej zakładu nr 219 (Pływalnia).

Wpisów dokonuje Kierownik Zakładu w Środy w godzinach 9.00-10.30. Prosimy starostów o dostarczenie indeksów.