3 termin 2016


Wyniki 3 terminu egzaminu z Teorii i Metodyki Pływania dla 1° 1 rok WF pobierz

Ostatni termin egzaminu dla osób z przedłużeniem sesji i zwolnieniami lekarskimi odbędzie się 21 września 2016 roku (środa) o godz. 10.00 w Zakładzie Pływania i Ratownictwa Wodnego (Pływalnia).

Wpisów z dokonuje Kierownik Zakładu w Środy w godzinach 10.00-12.00. Prosimy starostów o dostarczenie indeksów. Istnieje również możliwość pozostawienia indeksów w sekretariacie zakładu.