Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku


W dniach 3–4 grudnia 2015 roku zespół naukowo-dydaktyczny zakładu w składzie dr Katarzyna Antosiak-Cyrak, dr Małgorzata Habiera, mgr Katarzyna Sobczak, mgr Damian Jerszyński oraz dr Krystian Wochna uczestniczył w XX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „AKTYWNOŚĆ RUCHOWA LUDZI W RÓŻNYM WIEKU”, która odbyła się na Uniwersytecie Szczecińskim. 

Przedstawiono cztery prace:
- Zmienność globalnej koordynacji ruchowej u 12–letnich chłopców uprawiających piłkę nożną w półrocznym cyklu treningowym,
- Profil motywacyjny rodziców kierujących dzieci w wieku niemowlęcym na naukę pływania,
- Wpływ eksperymentalnego treningu wizualizacji ruchu na zmiany techniki pływania kraulem na grzbiecie u dzieci we wstępnym etapie nauczania,
- Sieciowe planowanie metodyki nauczania pływania.