Wyniki egzaminu (termin dodatkowy)


Informujemy, że wszystkie osoby, które podeszły do dodatkowego terminu egzaminu dla 1 roku 1˚ WF w dniu 29 września 2015 uzyskały ocenę pozytywną.