Wyniki 3 terminu egzaminu


Wyniki 3 terminu egzaminu z Teorii i metodyki pływania dla 1 roku 1˚ WF 
30962 - 4.0
31064 - 3.0
31123 - 3.0
31214 - 3.5
29630 - 3.0
30991 - 3.0
29546 - 3.5 
31086 - 3.0 
31184 - 3.0 
31074 - 3.5
31067 - 3.5 

Ostatni termin egzaminu dla osób z przedłużeniem sesji odbędzie się 29 września (wtorek) o godz. 13.00 sali zakładu nr 219 (pływalnia). Przypominamy - do egzaminu mogą przystąpić tylko osoby, ktore zaliczyły oba semestry ćwiczeń.