Wyniki egzaminu 1° 1 rok WF


Wyniki I terminu egzaminu z przedmiotu Teoria i metodyka pływania dla 1° 1 rok WF pobierz 

Wpisy dla osób, które uzyskały ocenę pozytywną można uzyskać u Kierownika Zakładu w czwartek 25 czerwca 2015 r. o godz. 11.00. Prosimy o przyniesienie indeksów całych grup.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II termin egzaminu odbędzie się 3 września 2015 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali 023/024 (nowy budynek dydaktyczny).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarazem przypominamy, iż na kierunku WF uzyskanie oceny niedostatecznej z ćwiczeń lub egzaminu z przedmiotu Teoria i metodyka pływania - nie dyskwalifikuje studenta z udziału w obozie letnim.
Należy uzykać jedynie oceny pozytywne z trzech zaliczeń wchodzącycych w skład sprawdzianu kwalifikacyjnego na obóz, który odbył się na końcu semestru (nurkowanie w dal i w głąb, pływanie 15 min.)