WYNIKI EGZAMINU SPORT


Wyniki pierwszego terminu egzaminu z Teorii i metodyki pływania dla 2 roku kierunek Sport studia 1° pobierz

Drugi termin egzaminu odbędzie się w poniedziałek 2 marca o godz. 16.00 w sali zakładu nr 219 (Pływalnia AWF).

Wpisy dla wszystkich osób, które uzyskały ocenę pozytywną w pierwszym terminie zbiera starosta roku po uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Zakładu