Kurs Ratownika Wodnego wg. rozporządzenia MSW

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkoleń oraz Zakład Pływania i Ratownictwa Wodnego AWF zapraszają serdecznie na spotkanie informacyjne dla kandydatów na kurs, które  odbędzie się we wtorek 10 lutego 2015 r. o godz. 17.00 w sali 025/026 (nowy budynek dydaktyczny). Podczas spotkania omówiony zostanie szczegółowo program kursu, wymagania egzaminacyjne oraz koszty (od 450 zł do 550 zł - uzależnione od liczby uczestników). 
Wymogi formalne niezbędne do podjęcia kursu:
- kurs przeznaczony tylko dla studnetów AWF,
- brak przeciwswskazań zdrowotnych potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
- posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu technik pływackich,
- posiadanie ubezpieczenia NNW.