WYNIKI EGZAMINU


Wyniki III terminu egzaminu z przedmiotu Teoria i metodyka pływania dla 1° 1 rok WF pobierz