WYNIKI EGZAMINU POPRAWKOWEGO


Wyniki II terminu egzaminu z przedmiotu Teoria i metodyka pływania dla 1° 1 rok WF pobierz 
III termin egzaminu odbędzie się w piątek 12 września 2014 r. o godz. 10.00 w sali 219 (Pływalnia AWF).

Zaległe zaliczenia ćwiczeń dla osób z grup p. dr Małgorzaty Habiery w czwartek 11 września o godz. 10.00 (Zakład Pływania).