Wyniki egzaminów


Wyniki egzaminu z przedmiotu Teoria i metodyka pływania dla 1° 1 rok WF pobierz 

II termin egzaminu odbędzie się w piątek 5 września 2014 r. o godz. 10.00 w sali 025/026 (Nowy budynek AWF).

Wpisy dla osób, które uzyskały oceny pozytywne w I terminie możliwe są w dniach 8-9 lipca 2014 r. w godz. 12.00-14.00 w Sekretariacie Zakładu. Kolejny termin uzyskania wpisów podany zostanie po przeprowadzeniu egzaminu poprawkowego.