"Trening Sportowy. Diagnoza-Projekt-Kontrola"

W dniu 29 maja 2014r. pracownicy Zakładu Pływania i Ratownictwa Wodnego: dr hab. Jan Konarski, dr Katarzyna Antosiak-Cyrak, dr Małgorzata Habiera, mgr Krystian Wochna oraz mgr Damian Jerszyński, wzięli udział w Konferencji Naukowej pt. "Trening Sportowy. Diagnoza-Projekt-Kontrola". Konferencja jest XX edycją cyklu zapoczątkowanego w 1995r. przez Katedry: Teorii i Metodyki Sportu, Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego oraz Teorii i Metodyki Gimnastyki, pod wspólnym tytułem „Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych”. 
 
Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń oraz przedstawienie wyników badań naukowych prowadzonych na rzecz sportu oraz wychowania fizycznego. Prezentowane prace dotyczyły zagadnień diagnozowania stanu wytrenowania, projektowania obciążeń wysiłkowych oraz kontroli efektów procesu szkolenia sportowego. 

Podczas Sesji plenarnej C, wykład pt. " Wieloaspektowa analiza wyników jako podstawa efektywności szkolenia sportowego" wygłosił dr hab. Jan Konarski. 

Natomiast w ramach sesji plakatowej pracownicy Zakładu zaprezentowali następujące prace:
- "Zdolność kinestetycznego różnicowania ruchu kończyn dolnych u piłkarzy nożnych prezentujących różny poziom sportowy na tle nieuprawiających sportu",
- "Związki pomiędzy zdolnościami koordynacyjnymi, gibkością, budową ciała a wybranymi elementami techniki ruchu u pływaczek synchronicznych",
- "Analiza wybranych elementów techniki pływania stylem motylkowym u dzieci we wstępnym etapie szkolenia",
- "Sieciowe modelowanie metodyki nauczania pływania". 

Relacja video z wypowiedziami pracowników Zakładu 
link
Komunikat konferencyjny pobierz